Skip to main content

Bli medlem

Drivkraften för Samköpsgruppen har varit densamma i över 25 år – medlemmens behov. Vi har under åren utvecklat ett unikt koncept för att mäta lojalitet och nytta.

Våra smarta
avtal ger dig:

 • Större valfrihet
 • Rätt produkt till rätt pris
 • Ett bredare utbud av hög kvalitet
 • Smart rådgivning och inspiration

Vi jobbar hela tiden med att hitta samarbetspartners som kan bidra till att sänka våra medlemmars kostnader. Vi lyssnar gärna på synpunkter om vilka samarbeten du som medlem vill ha.

Våra medlemmar är bland annat Restauranger, Vandrarhem, Camping, Golfbanor, Caféer. Där mat och människor möts för att äta och umgås, där finns Samköpsgruppen.

Bli medlem

  Betalning sker via faktura årsvis á 1.200 SEK

  Acceptera våra allmänna villkor*

  Allmänna villkor: Jag som firmatecknare har tagit del av och förstått Samköpsgruppen AB's allmänna villkor och jag accepterar dessa. Detta medlemskap övergår till ett löpande medlemskap som förlängs med 12 månader i sänder om ej skriftlig uppsägning skett senast 3 månader innan löptidens slut. Löptiden startar när första serviceavgiften har erlagts.

  * = Obligatorisk